Καλώς ήλθατε

Το ιστολόγιο αυτό δημοσιεύει άρθρα από επιφανείς ακαδημαϊκούς οικονομολόγους σχετικά με την οικονομική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα αποτελεί συγχρόνως και μία ευκαιρία: να εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που όχι μόνο θα αποτρέψει τη χρεοκοπία, αλλά και θα εκσυγχρονίσει την Ελληνική οικονομία και θα αυξήσει την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των Ελλήνων σε μόνιμη βάση. Τα άρθρα σε αυτό το ιστολόγιο αποσκοπούν στο να συνεισφέρουν εποικοδομητικές προτάσεις και αμερόληπτη ανάλυση προτεινόμενων ή εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, που θα βασίζονται στις αρχές της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης και σε συμπεράσματα από πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης του ιστολογίου αυτού δεν συμμερίζονται αναγκαστικά τις απόψεις που εκφράζουν οι υπόλοιποι αρθρογράφοι του ιστολογίου, το πρόγραμμα οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, ή τις τοποθετήσεις όσων παραπέμπουν ή αναφέρονται στο ιστολόγιο και στο περιεχόμενό του. Σχόλια που δεν αφορούν τις ιδέες και τα επιχειρήματα που δημοσιεύονται στο ιστολόγιο, αλλά αναλίσκονται σε προσωπικές επιθέσεις θα διαγράφονται.

Posted in Γενικά | Tagged | 10 Σχόλια

Το Grexit ήταν και παραμένει καταστροφικό για την Ελλάδα

Η κυβέρνηση ξανάνοιξε την συζήτηση ευρώ ή δραχμή. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «ευρώ η επιστροφή στη δραχμή» αλλά «ευρώ ή Grexit». Και Grexit με νέα δραχμή δεν είναι λύση, είναι καταστροφή.

14 Έλληνες οικονομολόγοι δημοσίευσαν αυτό το σχόλιο στην Καθημερινή στις 19 Φεβρουαρίου 2017 και στα Αγγλικά στην EKathimerini στις 20 Φεβρουαρίου 2017.

Statement on Grexit 2017 final

Posted in Γενικά, Uncategorized | 1 Comment

Προς μία Θεωρία των Αιτίων της Ελληνικής Υφεσης και οι Συνέπειες της γιά την Κατανόηση της Κρίσης της Ευρωζώνης

Sorry not available in your language choice

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a comment

Η μόχλευση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στις αντιθετικές οικονομικές τύχες Ελλάδας και Γερμανίας

Ο Θάνος Σκούρας, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύει την έννοια της ανταγωνιστικότητας, ανατρέχοντας στις ιστορικές της ρίζες, κάνει διάκριση ανάμεσα στην ουσιαστική και την φαινομενική ανταγωνιστικότητα και χρησιμοποιεί τις έννοιες στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην Ελλάδα. Ακολουθεί περίληψη, ενώ το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ.

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας, όταν αφορά τις διεθνείς συναλλαγές ενός κράτους, είναι αμφιλεγόμενη στην θεωρία του εξωτερικού εμπορίου, λόγω κυρίως της στενής σχέσης της με τον μερκαντιλισμό. Η διάκριση μεταξύ «φαινομενικής» και «ουσιαστικής» ανταγωνιστικότητας ξεχωρίζει την θετική ουσία της ανταγωνιστικότητας από την εκμεταλλευτική της διάσταση, που βασίζεται στον μερκαντιλισμό. Η μόχλευση της «ουσιαστικής» ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας νομισματικής ένωσης και εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τις αντιθετικές οικονομικές τύχες Ελλάδας και Γερμανίας. Οι αρχικές διαφορές στην «ουσιαστική» ανταγωνιστικότητα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, καθώς και οι διαφορετικές πολιτικές απέναντι στην ανταγωνιστικότητα που επικράτησαν στις δύο χώρες, οδήγησαν στην περίπτωση της Γερμανίας σε θετική μόχλευση και στην Ελλάδα σε αρνητική μόχλευση της «ουσιαστικής» ανταγωνιστικότητας. Η Ελληνική οικονομία χρειάζεται άμεσα ριζικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις είναι όχι μόνο επιζήμιες αλλά και μάταιες, δεδομένου ότι η στάση της Γερμανίας, η οποία έχει γενικά ωφεληθεί από την Ελληνική κρίση, δεν αφήνει άλλη εναλλακτική.

Posted in Γενικά, Αγορά εργασίας, Μακροοικονομία, Πολιτική οικονομία, Αγορά προϊόντων, Παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα, Uncategorized | 2 Σχόλια

Plus ça change, plus c’est la même chose

«Όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο παραμένουν ίδια¨. Ο Καθηγητής Γιώργος Σιώτης, πρώην μέλος της Task Force για την Ελλάδα, γράφει για τον μη ικανοποιητικό απολογισμό των μεταρρυθμίσεων και παρουσιάζει τρία παραδείγματα μεταρρυθμίσεων από τις οποίες θα κέρδιζαν όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά οι οποίες ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Αυτές περιλαμβάνουν το Ελάχιστό Εγγυημένο Εισόδημα, την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξαγωγών, καθώς και μια χαμηλού κόστους και αμοιβαίου συμφέροντος μέθοδο πάταξης της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ που είναι γνωστή ως ο «λαχνός ΦΠΑ» και εφαρμόστηκε σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης της Πορτογαλίας.

Διαβάστε το κείμενο στα Αγγλικά εδώ.

Posted in Οικονομική ανάπτυξη, Γενικά, Πολιτική οικονομία, Δημόσια οικονομικά | Leave a comment

Ελλάδα και Ευρώπη μετά την Κρίση

Ο Καθηγητής Γκίκας Α. Χαρδούβελης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) παρουσίασε κεντρική ομιλία στο πλαίσιο της 2ης Ετήσιας Συνόδου για το Μέλλον της Ευρώπης του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Η Σύνοδος έλαβε χώρα στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2015 στο Cambridge, Massachusetts των ΗΠΑ. Η ομιλία επικεντρώθηκε σε δύο κύρια ερωτήματα:

  • Θα μπορέσει η Ευρωζώνη να ξεπεράσει την επόμενη κρίση;
  • Θα είναι η Ελλάδα μέλος της Ευρωζώνης την επόμενη δεκαετία;

Οι δύο ερωτήσεις συνδέονται μεταξύ τους, αφού η ελληνική κρίση έφερε στην επιφάνεια τις ρωγμές στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και ώθησε τους Ευρωπαίους πολιτικούς να επουλώσουν ορισμένες από αυτές. Μπορείτε να διαβάσετε περίληψη της ομιλίας, γραμμένη στα Ελληνικά από τον ομιλητή, εδώ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Το ελληνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων και μια πιθανή διέξοδος

Ο Ανδρέας Κούτρας υποστηρίζει ότι η δημιουργία μιας «κακής τράπεζας» (εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού ή δεινοτράπεζα) η οποία θα αποκτήσει την πλειονότητα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) των τραπεζών που ανέρχονται σε πλέον των 100δις θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ελληνική οικονομία, αρκεί να ελαχιστοποιηθούν η πολιτική επιρροή οι και κίνδυνοι. Η δεινοτράπεζα θα έχει διάρκεια ζωής 15-20 χρόνια, επιτρέποντας την ομαλή αναδιάρθρωση αλλά και την μεγιστοποίηση των ποσοστών ανάκτησης. Οι καθαρές από ΜΕΔ τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόταση αυτή θα κοστίσει λιγότερα χρήματα στον Ευρωπαίο αλλά και Έλληνα φορολογούμενο και μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Παρόμοιες λύσεις έχει επιτραπεί να εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες, με πρόσφατο παράδειγμα την Ιταλία.

Διαβάστε το άρθρο στα Αγγλικά.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Η Ελληνική Κρίση Είναι Κρίση Προσφοράς ή Ζήτησης;

Sorry not available in your language choice

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Μπορεί μια επιστροφή στη δραχμή να βοηθήσει στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας;

Ο Βασίλης Σαραφίδης (Monash University) δημοσίευσε πρόσφατα άρθρο του σχετικά με το κατά πόσον η δραχμή μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. 

Το βασικό επιχείρημα για την επιστροφή στην δραχμή είναι ότι με την εφαρμογή μιας χαλαρής νομισματικής πολιτικής που συμπεριλαμβάνει ενίοτε και την υποτίμηση του νομίσματος, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα της. Το σενάριο της επιστροφής στην δραχμή είναι υπαρκτό στις μέρες μας και υποστηρίζεται όχι μόνο από κάποια κόμματα του κοινοβουλίου αλλά επίσης και από μια μερίδα του κόσμου. Θα μπορούσε όμως να φέρει αποτέλεσμα όντως μια χαλαρή νομισματική πολιτική στην Ελλάδα; Για να ρίξουμε λίγο φως στο θέμα βάσει γεγονότων και όχι συναισθηματικά φορτισμένων φράσεων, αξίζει να εξετάσουμε τι έγινε στο παρελθόν, όπου έχουμε αρκετά δείγματα γραφής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων και συναλλακτική κουλτούρα

Ο Αντώνης Κωτίδης (Bonn Graduate School of Economics) παραθέτει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των χρεωστικών καρτών και των εγκαταστάσεων τερματικών POS (σημείων πωλήσεων). Αν και αυτές οι εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές για τη μελλοντική αποτελεσματικότητα των συναλλαγών και φορολογική συνέπεια, τα διαθέσιμα στοιχεία για τις πληρωμές ολόκληρης της περιόδου 2000-2013 σκιαγραφούν αντιφάσεις στη συναλλακτική κουλτούρα των Ελλήνων και υποδεικνύουν μόνο συγκρατημένη αισιοδοξία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Posted in Τράπεζες και χρηματοοικονομικά | Leave a comment

Μείωση φοροδιαφυγής μέσω μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ

Ο Νικόλαος Αρταβάνης (Isenberg School of Management – UMass Amherst) υποστηρίζει σε πολύ επίκαιρο άρθρο του με βάση τις προτεινόμενες αυξήσεις ΦΠΑ, ότι τέτοιες αυξήσεις δεν συνεπάγονται μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα όταν λάβουμε υπόψη την φοροδιαφυγή

Σε κλάδους με χαρακτηριστικά που ευνοούν τη φοροδιαφυγή, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν συνεπάγεται την αυτόματη αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αυτό συμβαίνει επείδη οι εν λόγω οικονομικές μονάδες τείνουν να προσαρμόζουν το ύψος της φοροδιαφυγής στις αλλαγές φορολογικής πολιτικής. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση το Σεπτέμβριο του 2011 οδήγησε σε αύξηση της φοροδιαφυγής κατά τουλάχιστον 9%, ενώ η μείωση του συντελεστή τον Αύγουστο του 2013 οδήγησε σε μείωση της απόκρυψης πωλήσεων κατά τουλάχιστον 9,6%. Συνυπολογίζοντας τον αντίκτυπο των επιπλέον πωλήσεων στους άμεσους φόρους, το τελικό δημοσιονομικό κόστος της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ είναι ελάχιστο. Διαβάστε το άρθρο

Posted in Μακροοικονομία, Δημόσια οικονομικά | 1 Comment